Menu Sluiten

Meest gestelde vragen

Hoe controleer ik de servicekosten?

‘Ook dit jaar kreeg ik in de zomer weer de afrekening van de servicekosten. De bedragen die worden genoemd en wat ik moet terugbetalen zijn voor mij echter op geen enkele manier te checken. Moet ik maar aannemen dat het klopt? Wat kan ik doen en waar moet ik op letten?”

 

Antwoord

Allereerst is van belang om na te gaan welke ‘service’ u met de verhuurder overeen bent gekomen, in het huurcontract en eventueel daarna nog. Ook als u de woning al huurt, kunt u met de verhuurder namelijk nog nieuwe service overeenkomen of oude schrappen. Als beide partijen het daarover eens zijn, kan dat. Het gaat er dus om welke service u met de verhuurder overeen was gekomen in het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. Alleen de kosten van in dat jaar overeengekomen service mogen aan u worden doorberekend.

Veel voorkomende kosten

De meest voorkomende servicekosten zijn individuele stookkosten, gemeenschappelijke elektra, klein onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder is zoals ontstoppen binnenriolering, glazenwassen en vegen van schoorstenen en ventilatiekanalen, glasverzekering of –fonds, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, de huismeester en administratiekosten.

Alleen werkelijke kosten

Bij de doorberekening van de overeengekomen service geldt dat dit alleen de werkelijk door de verhuurder gemaakte kosten mogen zijn. De hoogte ervan moet bovendien redelijk zijn. Aangezien de kosten meestal over meerdere huurwoningen worden verdeeld, zal er ook een verdeelsleutel moeten zijn. Die kan in het huurcontract staan of op een andere manier schriftelijk zijn afgesproken. Is dat niet zo, dan dient er alsnog een redelijke verdeelsleutel voor de kosten te komen.

Winst maken mag niet

Winst maken op de servicekosten mag de verhuurder niet. Om dit te controleren kan de huurder inzage vragen in alle rekeningen, contracten en andere documenten (bijvoorbeeld de rekeningen van het energie- of het schoonmaakbedrijf) die ten grondslag liggen aan de afrekening. Wettelijk is de verhuurder tot het geven van die inzage verplicht. Als u over alle onderliggende stukken en de verdeelsleutel beschikt, kunt u de afrekening zelf controleren.

Geen duidelijkheid of geen inzage?

Geven de afrekening en de onderliggende documenten toch niet de gewenste duidelijkheid of weigert de verhuurder inzage te geven in de stukken en/of de verdeelsleutel, dan kan een beroep worden gedaan op de huurcommissie en/of (zo nodig) op de rechter. Beide kunnen op verzoek van de huurder vaststellen wat de huurder aan servicekosten moet betalen. Daarnaast kan de rechter de verhuurder verplichten inzage in de stukken te geven of een afrekening te verstrekken.