Menu Sluiten

Jaarplan

Jaarplan HOG Warnsveld Zutphen 2021

Door Corona zijn vorig jaar veel punten blijven liggen. We gaan verder met ondergenoemde punten.

Hieronder vindt u de punten die dit jaar op de agenda staan van de HOG 

 • Gemeente prestatie afspraken
 • Huuraanpassing
 • Nieuwbouw (scheurkamp/Bieshorstlaan en Breegraven
 • Renovatie projecten
 • Cursussen HOG en bewonerscommissies
 • Klachten huurders, geen individuelen
 • Met de woonbond kijken hoe we ons zelf goed neerkunnen zetten en meer bestuursleden kunnen werven.
 • Verduurzaming
 • Overlast en wanbewoning
 • Participatie
 • Bewonersavonden  mimimaal 2x per jaar
 • 2x per jaar de RVC uitnodigen bij een vergadering
 • Kijken hoe we een samenwerking met Ons Woongoed aan kunnen gaan. 
 • Overlegvergaderingen met Ons Huis en Ons Woongoed. 
 • HOG vergaderingen.

Datum voor bovengenoemde punten zijn nog niet vastgesteld in de agenda.