Menu Sluiten

Bestuur

Het bestuur van de HOG is samengesteld uit de volgende personen:

Wim Nijenhuis – Voorzitter
Vergadering leiden, Huurdersparticipatie

Corry Overkleeft – Secretaris
Secretariaat, Klachten bewoners, Website, Nieuwsbrief,PR, Woonbond en externencontacten. Contactpersoon RvC, contactpersoon prestatieafspraken Warnsveld/Zutphen, Huurdersparticipatie email: hogwarnsveld@outlook.com

Dick Zwiers – Penningmeester
Financiën, prestatieafspraken Warnsveld/Zutphen, verduurzaming.

Amanda Frenken – Bestuurslid

Wilco Lieftogt – bestuurslid