Menu Sluiten

Agenda 2024

Overlegvergaderingen
12 februari 09.30 uur tot 11.30 uur
8 april 10.00 uur tot 12.00 uur
27 mei 09.30 uur tot 11.30 uur ( in het st Elizabeth)
30 sept 09.30 uur tot 11.30 uur
9 december 09.30 uur tot 11.30 uur

Vooroverlegvergaderingen
29 Januari om 9.30 uur 12 uur
3 april om 19.00 uur 21.30 uur
23 mei om 9.30 uur 12.00 uur
23 september om 19.00 uur 21.30 uur
2 december om 9.30 uur 12.00 uur

Overige Vergaderingen /bijeenkomsten
16 januari 14.00 uur Bespreking Prestatieafspraken Huurdersbij1 Dick en Corry
22 januari 15.30 uur Evaluatie prestatie afspraken- Dick en Corry
5 februari 9.30 uur ondernemingsplan Apeldoorn
12 februari overleg huuraanpassing 11.30 uur aansluitend op de overlegvergadering.
20 februari 19.00 uur overleg denktank en RVC huurverhoging
21 februari Kascontrole 9.30 uur Arjen Dick en Corry
26 februari Overleg met Maartje en Willeke 11 uur (Wim en Corry)
26 februari Overleg met HuurdersBIJ1 19.00 uur Warnsteate
5 maart 19.30 Apeldoorn, overleg met Hog Apeldoorn en Mark van de woonbond over de komende huurverhoging. (Wim en Wilco)
14 maart 19.30 uur bewonersavond Hog Apeldoorn (Dick en Corry)
27 maart Wim 13.00 uur naar Apeldoorn samenwerkingscontract (Wim)
8 april bespreking 12.00 uur over plaats in het Ons Huis krantje (Wim, Dick en Corry)
10 april om 14.00 uur: Gesprek met Eric en Erwin Bestuur en de denktank
23 april om 19.00 Apeldoorn Huurderpanel (Hera)
2 mei 2024 0m 13:00 – 14:30 Ondernemingsplan Ons Huis in Apeldoorn
15 mei 2024 Tijd : 19.30 uur – 21.30 uur Bijeenkomst Woonkeus voor Huurdersorganisaties en Huurderscommissarissen Jachtlustplein 11 in Twello (Wim en Corry)
17 Oktober overleg Raad van Commissarissen om 16.30 – 17.30 uur bij Ons Huis.
Raadsvergadering bestemmingsplan 22 april 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt op 8 april een oordeelsvormende vergadering plaats.