Menu Sluiten

Welkom bij de HOG

Jaarvergadering op dinsdag 19 september 2023

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen op dinsdag 19 september 2023 om 19.30 uur in Warnstaete, Oranjelaan 11 in Warnsveld voor onze jaarvergadering.  

Lees de hele brief in PDF

Huurverlaging voor de laagste inkomens

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/12/28/huurverlaging-voor-de-laagste-inkomens#:~:text=Huurders%20met%20een%20laag%20inkomen,Nationale%20prestatieafspraken%20voorzien%20voor%202024

Jaaroverzicht 2022

https://www.hogwarnsveld-zutphen.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Jaarverslag-HOG.pdf

Afschaffing verhuurderheffing

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/meer-nieuwbouw-verduurzaming-en-lagere-woonlasten-voor-sociale-huur-door-afschaffing-verhuurderheffing

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/huurders-in-vrije-sector-beter-beschermd-tegen-te-hoge-huurprijsstijgingen

Verslag Bewonersavond

Klik hier om het verslag van de bewonersavond van afgelopen 19 september 2022 te lezen.

Ons Huis Corporate Story

Nieuws

Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, Woonbond en VNG

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/kabinet-sluit-nationale-prestatieafspraken-volkshuisvesting-met-aedes-woonbond-en-vng

Kamerbrief over versnelling woningbouw

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/kamerbrief-over-versnelling-woningbouw

Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/10/taskforce-en-extra-geld-voor-snellere-groei-transformatie-en-flexwoningen

Huurdersoverleggroep Warnsveld- Zutphen(HOG)

Wij zijn een groep vrijwilligers die opkomen voor de belangen van huurders van Ons Huis Apeldoorn in Warnsveld/Zutphen.  Na de fusie tussen het Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis Apeldoorn is dit notarieel vastgelegd op 20 februari 2019.

Het HOG bestuur overlegt met de directeur-bestuurder van (Ons Huis Apeldoorn) over zaken die voor de huurders van belang kunnen zijn. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en wegen hun adviezen mee in onze besluitvorming.

Tevens vertegenwoordigen wij de huurders in het overleg met Ons Huis Apeldoorn, de gemeente en/of met andere woningcorporaties.

Bijvoorbeeld:

  • Bij prestatieafspraken
  • Stemrecht/advies in bepaalde zaken

Wat doet de HOG

Wij staan voor de huurders klaar en voor de algemene zaken, dingen die over de hele corporatie gaan.

Een goed voorbeeld hiervan is: De huurverhoging waarin de HOG meedenkt en meepraat en adviesrecht heeft.

Kwesties die alleen in een bepaalde wijk of straat spelen, horen thuis bij een bewonerscommissie. Heeft uw wijk of straat nog geen bewonerscommissie dan adviseren wij u een bewonerscommissie op te richten. Als u wilt, kan de HOG u daarbij helpen.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Zonder uw inbreng kunnen wij niet goed functioneren. Geef door wat u wilt en wat u belangrijk vindt. Stuur uw bericht naar Hogwarnsveld@outlook.com.

Heeft u klachten over Ons Huis, volg de stappen van klachtenafhandeling bij Ons Huis. Mocht u hierbij ondersteuning willen of de HOG op de hoogte willen brengen, dan kunt u contact opnemen via Hogwarnsveld@outlook.com

De HOG is lid van de Woonbond en heeft daar goede contacten mee.